Дебарнаькъан Абукара Хаьди (Добриева Хяди)

Дебарнаькъан Абукара Хаьди (Добриева Хяди)

 

***

ГIалгIайче, са еза Даьхе!
Iа заманца хало лов.
Цкъаза лом мо бирса Iаьхе,
ДIадаьккхад хьаэтта дов.
 

Денал довза майра кIантий,
Сигал седкъий санна къег.
Яхьах лепа хьа мехкарий,
ХIара денна къаман беб.
 

Бокъон тIехьа майра латташ,
Хоарцо ювцар дего лац.
Нана санна дезаш лаьтта,
Мохк бохкийта раьза бац.
 

Къонахчал дац хIаранега,
Ва со яхар, къонах вац.
Дунен рузкъо бIехдаьча дега,
Из зираттал дайна дац.
 

Яхьах дегаш доага кIантий,
Гора латта лай хургбац.
Уж хьалкхебаь шо, мехкарий,
Сий доадаь дIадахадац.
 

Дийна хургда даимленна,
Яхь, эхь, денал дола къам.
Духьал латташ кхерамленна,
ЦхьоагIо йолча, дулац хIама.
 

Барт- безамца лораделаш,
Дохкаргдац вай хоза СИЙ!
ЦхьоагIонца шо кхоталелаш,
Из вай боча ма хиннадий.

 

***

Даьхе, хьоца латт тха вахар,
Хьоца кер тха бетталу.
Вай мохк маьрша даим бахар,
Декхар даь оаха оттаду.
Ихаб, Даьхе, хьона тIа кхерам,
Сих каетташ, човнаш яьй.
Лотабича санна кIерам,
Вахара цIи хьасегай.
Хьо яхаргья, Даьхе, гIоза,
Лакхадоахаш гIалгIай сий.
Хьа тIехьено йоацаш зовза,
Кхебаьб хьона къонахий.
Ка ца агаш, латт уж фийла,
Теркалду хьалгIетта дохк.
Шоай дог хьоца долаш дийла,
Лорабу цар гIалгIай мохк.
Даьхе, тешалахь хьа бераш,
Хьох дог лазаш, ха тIа латт.
Са мо мохк шоай дукха безаш,
Лорадергда нана-лаьтта.

 

***

Са воI, васият ду аз хьога,
Ловра из Iа кхоачашдар.
Хьо ладувгIаш хила сога,
Сона да хьо хьамсара бер.

Динцара морзо йиц ма елахь,
Дог хьай хьагIаца бIехдеш.
Наха водар Iа ма делахь,
Хьайна из делга кхетадеш.

Бакъдар аьче, харц ма лелахь,
Дош хувцашвар къонах вац.
Дог ийшачун терко елахь,
Таханар ди кхоана дац.

ВоккхагIчун сий лораделахь,
Хьайга из кхоачилга ховш.
ЗIамагIчар къахетам белахь,
Нахаца хиллахь массаза товш.

Хьай нах бувцаш ма леткъалахь,
Дайдергда Iа хьай цIен доал.
Наха юкъе цIур ма бехклахь,
Метто ийс вув, халкъо оал.

ТIехьен морзо хьайна езе,
Къоаной делахь массаза сий.
Iайха мел дер делахь эзе,
Вахар да хьона дода хий.

Додаш да из соца ца луш,
Замано ший хувцам беш.
Фийла хиллахь морзонах кхувш,
Валар дац хьона сабар деш.

Тахан леш мо Iамал елахь,
Цох къайленаш вайна хац.
Къахьегамах хотталелахь,
Хьаьнал доацар пайдан дац.

АллахI везарца дог цIенделахь,
Из воацача вай гIоргдац.
Хьай тIехьенна хьокхам белахь,
Iа дер мара цар дергдац.

Хьай мохк, хьай мотт лораделахь,
Уж дIадоале, гIозал яц.
Яхьах дог хьай дузаделахь,
Из йоацашвар сийлахь вац.

 

517
Нет комментариев. Ваш будет первым!
НБ РИ получила в дар от художницы Индиры Ильясовой каталог ее персонал
Сегодня, 23 мая, в Национальной библиотеке Ингушетии вспоминали извест